Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
Contact17 martie 2006

Catedrala Mantuirii Neamului - Succes (de circumstanta) in sedinta Consiliului General al Primariei Capitalei

Joi, 16 martie a.c., a avut loc sedinta Consiliului General al Primariei Capitalei care urma sa dezbata, printre altele, si Planul Urbanistic Zonal privind Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului. Am depus catre Primarul general, dl. Adriean Videanu, catre Prefectul Capitalei, doamna Mioara Mantale, si catre consilierii Primariei textul de mai jos care arata ca un eventual vot pozitiv ar legitima o ilegalitate. Aceasta ilegalitate consta, in primul rand, in faptul ca sumele necesare catedralei, asa cum spune legea, trebuie platite de catre Patriarhia B.O.R. Dar primaria capitalei a platit ea 238.577 RON (peste 80.000 USD), din bani publici, costurile Planului Urbanistic Zonal, asa cum o arata documentul de mai jos.

La sedinta, PUZ-ul privind catedrala era pe ordinea de zi la punctul 14, alaturi de alte 31 de PUZ-uri. Spre surpriza mea, care cerusem si cuvantul in sedinta, in numele Solidaritatii si a 9 asociatii de locatari din zona care se opun ridicarii catedralei pe acest amplasament, consilierii nu au mai dezbatut nimic, ci au respins in bloc punctul 14 (multi dintre ei probabil fara sa stie ca prin aceasta resping si PUZ-ul pentru catedrala).

Probabil ca la una dintre sedintele viitoare va fi repus la vot PUZ-ul catedralei. Pana atunci insa noi vom sesiza Curtea de Conturi in privinta platilor facute de Primarie.

 
 
 
 
Solidaritatea pentru libertatea de constiinta

www.humanism.ro

0727.583.594

 

 

APEL

Catre consilierii Primariei generale

pentru a nu vota PUZ-ul care priveste

Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului

 

 

            In sedinta de astazi, 16.03.2006, la punctul 14, Proiect de hotarare privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Primariei Capitalei, vor fi supuse dezbaterii o serie de Planuri Urbanistice Zonale, printre care si cel cu numarul 499184/13.12.2005 care are ca solicitant Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane si priveste Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului.

            "Solidaritatea pentru libertatea de constiinta" adreseaza consilierilor Primariei Generale un apel pentru a vota impotriva acceptarii acestui PUZ, intrucat un vot pozitiv ar legitima o ilegalitate.  

            Ordonanta de Urgenta nr. 19/2005 privind Catedrala Mantuirii Neamului, aprobata prin legea nr. 261/2005 prevede la articolul 1 ca fondurile destinate construirii catedralei vor fi asigurate de catre Patriarhia B.O.R.; de asemeni, ca sprijinul autoritatilor publice vor acorda tot sprijinul necesar in conditiile prevazute de lege (subl. n.).

Art. 1.2. Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului vor fi asigurate de catre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane .

Art. 1.3. Guvernul Romaniei si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale au obligatia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane, tot sprijinul necesar, in conditiile prevazute de lege.

In acelasi timp, Primaria Municipiului Bucuresti, Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte, a semnat contractul de servicii de proiectare urbanistica si peisagistica - Plan Urbanistic Zonal: "PUZ Amplasament Catedrala Mantuirii Neamului Calea 13 Septembrie - Str. Izvor " in valoare de 238.577 RON (cca 81.500 USD) cu UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" - CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING. Procedura aplicata a fost licitatie deschisa.

Daca suma prevazuta in contract a fost sau urmeaza sa fie achitata de catre Primaria Municipiului Bucuresti avem de-a face cu o ilegalitate vadita, intrucat este incalcat art. 1.2 din legea nr. 261/2005 si dispozitiile legale corespunzatoare din legea 500/2002 privind finantele publice.   

In situatia in care acest PUZ va fi adoptat in conditiile ilegale demonstrate mai sus, consilierii Primariei vor fi partasi la o folosire ilicita a banului public, iar "Solidaritatea pentru libertatea de constiinta" va sesiza Curtea de Conturi pentru recuperarea prejudiciului si va ataca decizia Consiliului la Tribunalul Bucuresti. Responsabili vor fi Primarul General care, ca ordonator de credite, a dispus sau va dispune aceasta plata, dar si Consiliul General in cazul in care ar adopta PUZ-ul.  

Daca platile nu au fost efectuate, PUZ-ul respectiv nu va trebui votat pana la momentul achitarii costurilor de care beneficiar, Patriarhia B.O.R.

 

Un alt motiv pentru care votul consilierilor ar trebui sa fie negativ este ca locuitorii din zona (9 asociatii de locatari pana acum) s-au pronuntat public impotriva ridicarii Catedralei pe acest amplasament.

In plus, deocamdata nu este clarificata situatia terenului de 11 ha, cu o valoare de piata estimata la cca 200 de milioane USD, intrucat fostii proprietari nu au fost instiintati cu privire la motivele privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care le-au detinut si care au fost acordate Patriarhiei B.O.R. si nici nu s-a demarat procedura prevazuta de legea in cauza. Aceasta procedura este laborioasa, implicand inclusiv interventia instantei de judecata, si nu se poate anticipa rezultatul ei. In consecinta, exista riscul de a cadea in ridicol prin aceea ca se va vota PUZ-ul pe un teren in legatura cu care exista posibilitatea ca instanta sa se pronunte in sensul respingerii exproprierii. Orice PUZ nu poate fi realizat si votat decat dupa clarificarea situatiei juridice a terenului.

Mentionam faptul ca "Solidaritatea pentru libertatea de constiinta", sustinatoare a respectarii principiului separarii bisericii de stat, a castigat in instanta procesul cu Ministerul Culturii si Cultelor privind amplasarea Catedralei Manturii Neamului in Parcul Carol si ca va depune toate eforturile legale pentru a impiedica producerea unor noi ilegalitati legate de proiectul Patriarhiei B.O.R.

 

 

 

 

Solidaritatea pentru libertatea de constiinta                           

 

         Remus Cernea                                                    

      Director executiv
 
 
 

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII
ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de servicii de proiectare urbanistica si peisagistica - Plan Urbanistic Zonal:
"PUZ Amplasament Catedrala Mantuirii Neamului Calea 13 Septembrie - Str. Izvor"


1.  Autoritatea contractanta: Primaria Municipiului Bucuresti, Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte, cod fiscal 4267117, cu sediul in bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, tel/fax 305.55.30.
2.  Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: licitatie deschisa.
3.  Data semnarii contractului de servicii: 10.11.2005.
4.  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut
5.   Numarul ofertelor primite: 3 (trei)
6.  Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" -CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING, cu sediul in str. Academiei nr.18-20, sector 1, Bucuresti, tel./fax 307.71.05.
7.  Categoria serviciilor care se vor presta de catre ofertantul castigator si descrierea acestora: proiectare - Elaborare studii proiectare urbanistica si peisagistica - Plan Urbanistic Zonal: "PUZ Amplasament Catedrala Mantuirii Neamului. Calea 13 Septembrie - Str. Izvor" - analiza situatiei existente, diagnoza, reglementari, studiu de prefezabilitate; cod CPSA 7420.51, 7420.52.
8.  Pretul sau gama preturilor platite: 200.485 RON exclusiv TVA la care se adauga TVA in valoare de 38.092 RON, reprezentand 238.577 RON lei inclusiv TVA
9.  Nu exista subcontractanti.
10.  Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial partea a VI a nr. 172/30.08.2005
11.  Anuntul a fost transmis spre publicare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", astazi, 13.12.2005.


<< Înapoi