Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactSolidaritatea pentru libertatea de conștiință salută
24 august 2007

Recomandarea CNCD către municipalitatea orașului Buzău de a acorda același tratament tuturor comunităților religioase locale

          În data de 02.02.2006 primarul orașului Buzău, dl. Constantin Boșcodeală, a făcut următoarea declarație publică: “Biserica Ortodoxă Română este sprijinită prin bugetul municipiului Buzău cu peste 6,5 mld. lei (vechi, 650.000 RON, n.n.). Deci nu cultele. Atenție! Politica municipalității este de sprijinire a Bisericii Ortodoxe Române, nu a cultelor în general. Ca politică. Este o politică declarată prin buget și prin programul de activități, deci nu sprijinim cultele. Nu sprijinim nici Martorii liu Iehova, nu sprijinim nici Baptiștii, nu sprijinim nici Adventiștii. Nu sprijinim nici un fel de altă religie decât Biserica Ortodoxă Română, cu 6,5 mld lei care se vor duce numai în construcția de biserici.”

         Asociația “Solidaritatea pentru libertatea de conștiință”, prin dl. Emil Moise, s-a adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, semnalând în petiție politica discriminatorie a municipalității, confirmată prin atitudinea primarului din Buzău. Asociația a arătat și că politica discriminatorie, în domeniul capitolului bugetar referitor la culte, este una asumată în mod concret și explicit de către municipalitate (primar și consiliul local).

         Din suma prevăzută la capitolul “Cultură, religie, sport, tineret” pe anul 2006 de 650.000 RON, suma de 620.000 RON a fost alocată unui număr de 12 parohii ortodoxe și s-a prevăzut ca fond de rezervă suma de 30.000 RON. Alocarea s-a făcut pe baza selecției publice de proiecte înaintate în cursul anului 2005. Solicitările Parohiei Romano-catolice Buzău și ale Bisericii creștine adventiste de ziua a șaptea “Conferința Muntenia”, deși înregistrate în luna decembrie 2005, nu au fost cuprinse în lista proiectelor aprobate. Alte cereri înregistrate în anul 2006, precum cererea Parohiei ortodoxe “Cuvioasa Parascheva”, au fost însă incluse în lista beneficiarilor. De remarcat și faptul că bugetul municipiului Buzău pe anul 2006 destinat pentru cultură, religie, sport și tineret a fost cheltuit exclusiv pentru interesele Bisericii Ortodoxe Române.

Examinând situația, inclusiv la fața locului, și ținând cont de reglementările naționale și internaționale privind interzicerea discriminării, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a hotărât, în unanimitate de voturi, prin decizia nr. 140 din 21 iunie 2007, devenită irevocabilă datorită epuizării termenelor de atac, următoarele:

"1.     Excluderea comunităților aparținând celorlalte culte, altele decât cea ortodoxă, de la alocarea sumelor din bugetul local al municipiului Buzău, de către Consiliul local al municipiului Buzău, constituie tratament diferențiat, conform prevederilor art. 2 alin 1 și 3 din OG nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, forma republicată.

2.     Recomandă consiliului local al municipiului Buzău să acorde același tratament tuturor comunităților religioase din municipiul Buzău. (...)"

Salutăm decizia CNCD și o considerăm una cu implicații la nivel național reprezentând un nou pas pentru ca autoritățile și instituțiile publice din România să își asume  politici și comportamente nediscriminatorii.

 

Contact:

Emil Moise - Președintele Consiliului director – 0747.034.431,

Remus Cernea - Director executiv – 0727.583.594,   DOCUMENTE:
Descarca documentul Recomandarea CNCD catre municipalitatea Buzau.doc... Dimensiune fisier: 32,50 KB
Descarca documentul CNCD 7.jpg... Dimensiune fisier: 125,72 KB
Descarca documentul CNCD 6.jpg... Dimensiune fisier: 341,15 KB
Descarca documentul CNCD 5.jpg... Dimensiune fisier: 429,38 KB
Descarca documentul CNCD 4.jpg... Dimensiune fisier: 387,30 KB
Descarca documentul CNCD 3.jpg... Dimensiune fisier: 400,26 KB
Descarca documentul CNCD 2.jpg... Dimensiune fisier: 361,30 KB
Descarca documentul CNCD 1.jpg... Dimensiune fisier: 278,55 KB

<< Înapoi