Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactCătre Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Domnului Ministru Cristian Adomniței
28 august 2007

Fără slujbe religioase în unitățile publice de învățământ

Stimate Domnule Ministru,

           

            Conform datelor primite de către Asociația “Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și de la inspectoratele școlare județene[1], în marea majoritate (peste 95%) a unităților publice de învățământ din România, au loc slujbe religioase, de regulă ortodoxe, cu prilejul festivităților de deschidere a anului școlar, dar și al altor evenimente. Aceste slujbe au loc în prezența elevilor și cadrelor didactice, în timpul orelor de curs și ca urmare, ele au caracter de obligativitate. Or, libertatea de conștiință, garantată de art. 29 din Constituția României, implică și dreptul de a nu fi supus unui mesaj religios sau unor presiuni de natură religioasă. Prin obligarea elevilor de a participa la slujbele religioase se aduce atingere unui drept fundamental al celor care sunt de altă religie sau confesiune, care nu împărtășesc nici o credință dar și celor care, deși sunt ortodocși, au dreptul ca libertatea de conștiință, gândire și religie să nu le fie afectată prin presiuni de natură religioasă. Instituțiile publice în general, instituțiile publice de educație în mod special, au obligația să se comporte neutru în chestiuni legate de religie.

            Reamintim, în același context, și prevederi ale legislației interne care sunt încălcate prin ținerea slujbelor religioase în condițiile amintite: Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor statuează la art. 9. că: „(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee. (2) Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult”; Legea învățământului, nr. 84/1995, cu modificarile și completările ulterioare, prevede la art. 11 (3) c㠓În învățământ se interzice prozelitismul religios”; iar Codul Penal precizează la art. 318 c㠓fapta de a obliga o persoană, prin constrîngere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau să îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni”.

În raport cu prevederile de mai sus, directorii unităților de învățământ care organizează astfel de manifestări – cu complicitatea preoților care oficiază slujbele religioase și a altor persoane implicate – săvârșesc infracțiunile sancționate prin articolele 247, 248, 249[2] și 318 din Codul Penal.

Asociația a sesizat anul trecut parchetele de pe lângă tribunalele județene, iar unele plângeri se află încă pe rol. Continuarea acestor abuzuri va atrage și răspunderea ministerială.

Pentru toate acestea vă cerem, domnule Ministru, în baza prerogativelor funcției și în conformitate cu prevederile Constituției României, ale Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Legii învățământului, să dispuneți anularea tuturor slujbelor sau manifestărilor religioase proiectate a avea loc cu prilejul deschiderii anului școlar 2007 / 2008 sau în orice alte cazuri în care astfel de manifestări capătă un caracter obligatoriu pentru elevi. Având în vedere obligațiile asumate prin statut, asociația “Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠va depune plângeri penale în cazurile când va fi afectată libertatea de gândire, de conștiință și de religie a copiilor care studiază în unitățile de învățământ public.

 

Contact:

Emil Moise - Președintele Consiliului director – 0747.034.431,

Remus Cernea - Director executiv – 0727.583.594,  [2] Art. 247. - Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi

Îngrãdirea, de cãtre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioritate pe temei de rasã, nationalitate, etnie, limbã, religie, gen, orientare sexualã, opinie, apartenentã politicã, convingeri, avere, origine socialã, vârstã, dizabilitate, boalã cronicã necontagioasã sau infectie HIV/SIDA, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 Art. 248. - Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 Art. 248. - Abuzul în serviciu în forma calificata

Daca faptele prevazute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 249. - Neglijenta în serviciu

Încalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Fapta prevazuta în alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.


<< Înapoi