Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactCătre Societatea Română de Radiodifuziune
24 septembrie 2007

A doua plângere prealabilă privind difuzarea ilegală a rugăciunii

            În atenția: doamnei Președinte Directorul General, Maria Țoghină

          Ref: O nouă apelare a SRR, cu titlu de plângere prealabilă (demersului în instanță), ca urmare a răspunsului formulat de instituție (nr. 118 din 23 august 2007) la cererea „Solidarității pentru libertatea de conștiinț㔠privind „Difuzarea ilegală a rugăciunilor religioase la începutul și sfârșitul programelor radiofonice ale posturilor publice”.

 

Subscrisa Asociația “Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință”, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la Cabinet Individual de Avocatur㠄Angelo Miu”, cu sediul în București, Șos. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. A, et. 6, ap. 27, sector 2, vă supune atenției următoarele:

          Răspunsul instituției dumneavoastră la cererea pe care am formulat-o privind oprirea de la difuzare a rugăciunii “Tatăl nostru” la începutul și sfârșitul progamelor posturilor publice, nu este, în opinia noastră, de natură să rezolve problema semnalată în cadrul legal în temeiul căruia v-am apelat.

          Societatea Română de Radiodifuziune nu este o autoritate a statului, dar fiind „un serviciu public autonom, de interes național”, sub controlul Parlamentului[1], este, prin organizare, scopuri și obligații[2], asimilabilă instituțiilor publice. Instituția dumneavoastră servește interesul public și este finanțată prin fonduri bugetare. Obligațiile statuate în legea de organizare a Societății Române de Radiodifuziune prevăd „respectarea ordinii constituționale din România” precum și a legislației în vigoare. Politica editorială a posturilor publice nu poate face, așadar, abstracție de caracterul secular al statului român și de drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor acestei țări. Această neutralitate confesională a statului prevăzută de Constituție și de Legea cultelor[3] implică faptul că instituțiile publice nu pot fi partizane față de vreun cult sau religie.

 Informarea corectă și imparțială[4] a cetățenilor României privind activitatea cultelor din România se poate face prin intermediul unor emisiuni dedicate fenomenului religios care prezintă în mod neutru activitățile și evenimentele religioase ale mai multor culte, creștine sau nu (însă petiția noastră către SRR nu vizează emisiunile consacrate fenomenului religios). Difuzarea rugăciunii creștine „Tatăl nostru” la începutul și sfârșitul programelor, alături de Imnul național, afirmă asumarea unei direcții religioase de către postul public de radio și o asociere a întregului program al postului public cu religia creștină. Astfel, postul public capătă o marcă de ordin religios nefirească, ilegală și neconstituțională într-un stat secular. În logica separării dintre stat și biserică intră și faptul că instituțiile publice iar, în acest caz, posturile publice de radio, nu pot avea o atitudine manifestă de promovare a unei religii.

 Neutralitatea confesională a statului s-ar goli de conținut dacă instituțiile sale și posturile publice de radio și televiziune ar acționa contrar. Politica dumneavoastră editorială de a difuza la începutul programelor rugăciunea „Tatăl Nostru” este, așa cum am arătat mai sus, contrară acestor prevederi legale.

          Vă adresăm așadar rugămintea de a respecta neutralitatea confesională a statului român și de a opri difuzarea rugăciunii „Tatăl nostru” la începutul și sfârșitul programului posturilor publice de radio, în caz contrar asociația noastră urmând a se adresa instanțelor competente pentru a stopa această încălcare a legii.

 

Contact:

Emil Moise - Președintele Consiliului director – 0747.034.431,

Remus Cernea - Director executiv – 0727.583.594,

 

www.humanism.ro

 [1] LEGEA nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată, actualizată) privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune  (actualizată până la data de 16 decembrie 2003): ART. 1 Se înființează Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes național, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române. ART. 2: ”Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul București și își desfășoara activitatea sub controlul Parlamentului, în condițiile prezentei legi și în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.”

[2] LEGEA nr. 41/1994 actualizată în 2006 - ART. 4 (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, ca servicii publice in realizarea obiectivelor generale de informare, educatie, divertisment, sunt obligate sa prezinte, in mod obiectiv, impartial, realitatile vietii social-politice si economice interne si internationale, sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice, sa promoveze, cu competenta si exigenta, valorile limbii romane, ale creatiei autentice culturale, stiintifice, nationale si universale, ale minoritatilor nationale, precum si valorile democratice, civice, morale si sportive, sa militeze pentru unitatea nationala si independenta tarii, pentru cultivarea demnitatii umane, a adevarului si justitiei.

[3] Constituția prevede că Art. 29 alin. 5 „Cultele religioase sunt autonome față de stat...” iar Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor spune la Art. 9. că: „(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee. (2) Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult.”

[4] LEGEA nr. 41/1994 actualizată în 2006 - ART. 3: (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au obligatia sa asigure, prin intreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor si opiniilor, libera comunicare a informatiilor, precum si informarea corecta a opiniei publice.DOCUMENTE:
Descarca documentul Decizia SRR privind rugaciunea Tatal Nostru.jpg... Dimensiune fisier: 349,30 KB

<< Înapoi