Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactSCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
19 februarie 2008

Anularea recomandării de includere a televiziunii Trinitas TV în pachetul de bază retransmis de către operatorii societăților de cablu și ai platformelor digitale din România

CĂTRE

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

 

            În atenția: Domnului Președinte al CNA, Răsvan Popescu

Ref.: Anularea recomandării de includere a televiziunii Trinitas TV în pachetul de bază retransmis de către operatorii societăților de cablu și ai platformelor digitale din România.

 

            Pe data de 22 ianuarie a.c., Consiliul Național al Audiovizualului a emis o „recomandare” către difuzorii de programe TV prin cablu pentru a include în pachetul de bază postul Trinitas TV al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române http://www.cna.ro/comunicare/comunic/2008/c0123.html .

            Considerăm această decizie a CNA drept abuzivă și discriminatorie pentru motivele expuse mai jos.

            CNA este autoritatea de reglemetare cu atribuții de sancționare a difuzorilor de programe TV. O astfel de recomandare din partea unei asemenea autorități publice reprezintă o formă de presiune asupra firmelor respective pentru a include un post religios în grila de programe. Mai ales că acestea ar urma să elimine unul dintre programele existente deja în grila lor de programe, banda operatorilor de cablu fiind actualmente completă. Decizia de includere sau nu a acestui post religios sau a altora cu același profil în pachetul de bază trebuie lăsată pe deplin la latitudinea firmelor respective. În caz contrar, CNA își depășește atribuțiile și încalcă principiile unei libere concurențe și ale economiei de piață.

Pentru includerea postului Trinitas TV în pachetul de bază de programe CNA a oferit o argumentare de natură să mistifice lucrurile. Spre exemplu, CNA face apel, în mod incorect, la „responsabilitățile culturale ale radiodifuzorilor prevăzute de legislația română și europeană din domeniul audiovizual”. Dar postul Trinitas TV nu este unul cultural, ci unul eminamente religios, diferența de statut fiind una semnificativă prin implicațiile sale.

Nu contestăm importanța pe care posturile tv religioase o pot avea pentru un public larg și deplângem calitatea slabă a multor programe tv, dar atragem atenția că autoritățile statului au datoria de a nu favoriza sau discrimina cultele și de a veghea la respectarea regulilor unei piețe libere, inclusiv în audiovizual. CNA afirmă și c㠄atât concepția editorială, cât și misiunea televiziunii TRINITAS servesc interesul public”. Posturile cu conținut cultural sau științific servesc într-adevăr interesul public. Însă nu același lucru se poate spune despre posturile radio sau tv de factură religioasă care servesc promovării unui cult anume.

            Postul Trinitas TV face parte din trustul media „Basilica” al Bisericii Ortodoxe Române alături de postul de radio Trinitas, cotidianul “Lumina” și ediția de duminică a cotidianului, “Lumina de duminică”, lunarul “Candela Moldovei”, trimestrialul “Teologie și Viață”, agenția de presă Basilica. Descrierea, concepția editorială și obiectivele postului, așa cum sunt ele menționate pe site-ul Patriarhiei BOR http://www.patriarhia.ro/ grăiesc de la sine asupra caracterului religios al acestuia. Spre exemplu, în această prezentare se menționează următoarele:

„Creștinismul ortodox este credința religioasă care valorifică în modul cel mai deplin vizualul.” (...) „TRINITAS TV ajută la intensificarea trăirii creștin-ortodoxe, creatoare de valori și conștientă de valoarea veșnică a actelor noastre din istorie.” „Educația creștină reală are, din acest motiv, o proiecție evidentă și imediată în viața socială, deoarece nici o motivație a eticii nu poate fi atât de puternică precum cea spirituală. Din perspectiva aceasta, în instrumentarul pedagogiei creștine, televiziunea va avea o eficiență remarcabilă. De asemenea, televiziunea este un mijloc foarte eficace de popularizare a bogăției liturgice a Bisericii, (...)” (...) „TRINITAS TV aduce, prin programele religioase creștin-ortodoxe, o perspectivă pozitivă, luminată de credință și speranță asupra evenimentelor cotidiene ale societății.” (...)„TRINITAS TV este necesar și pentru a reflecta mai teologic și spiritual diferite momente solemne din viața comunităților religioase și din viața civilă”.

            Considerăm că această recomandare a CNA reprezintă un abuz și o încălcare a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor care prevede neutralitatea instituțiilor publice la Art. 9:

„(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee.

(2) Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult.”

Așadar considerăm decizia CNA drept discriminatorie față de alte culte, favorizantă față de Patriarhia BOR și de natură să lovească în principiul unei piețe libere, fiind o formă de presiune abuzivă a unei autorități de reglementare în măsură să influențeze libera decizie a societăților de retransmisie prin cablu și operatorilor platformelor digitale de televiziune din România.

Pentru toate acestea cerem CNA să anuleze printr-un comunicat public această recomandare abuzivă și ilegală. În caz contrar vom utiliza toate căile legale pentru a anula respectiva recomandare.

De asemenea, cerem CNA, în virtutea Legii accesului la informațiile de interes public să ne trimită și o copie după solicitarea Patriarhiei BOR, înaintată CNA sub semnătura Patriarhului BOR, Prea Fericitul Daniel, pentru ca instituția dumneavoastră să ia decizia pe care o contestăm.

Vă rugăm să ne trimiteți și textele unor alte eventuale cereri de același tip formulate către CNA de alte posturi cu profil religios.

 

Remus Cernea

Director executiv

Solidaritatea pentru libertatea de conștiință

www.humanism.ro

0727.583.594


<< Înapoi