Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactSprijin internațional pentru Solidaritatea...
10 martie 2008

European Humanist Federation îi cere ministrului Cristian Adomniței să reintroducă în școli teoria evoluției și abordările filosofice critice față de religie

            În cadrul campaniei privind reintroducerea teoriei evoluției și a abordărilor filosofice critice față de religie în programa de biologie, respectiv filosofie, „Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠a primit deja semnături de sprijin din partea unor biologi, profesori și cercetători, dar și a unor persoane fizice sau organizații neguvernamentale din numeroase țări. Tuturor acestora le mulțumim foarte mult. Campania de strângere de semnături derulată pe site-ul www.humanism.ro va dura până în data de 20 martie, urmând ca, la protestul pe care îl vom organiza în fața Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului în data de 21 martie, la ora 14.00, să depunem la cabinetul ministrului toate adeziunile strânse. Detalii aici:

http://www.humanism.ro/articles.php?page=62&article=225

           

Duminică, 9 martie, am primit și o scrisoare de sprijin din partea unei importante organizații umaniste internaționale – European Humanist Federation, care reunește 38 de organizații din 17 țări.

            Scrisoarea a fost trimisă de EHF și pe adresa Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

             European Humanist Federation îi cere ministrului Cristian Adomniței să reintroducă teoria evoluției și abordările filosofice asupra religiei în programa de biologie, respectiv filosofie.

Mai jos este textul integral al acestei scrisori (în română și engleză):

 

 

Domnului Cristian Mihai Adomniței

Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului

 

9 martie 2008

 

Stimate domnule Adomniței,

 

Vă scriu în numele Federației Umaniste Europene, ce reprezintă treizecișiopt de organizații din șaptesprezece țări.

 

Dorim să vă îndemnăm cât se poate de ferm să reintroduceți în programa școlară cerința explicită de a preda teoria evoluției. Această teorie – care este atât de aproape de a fi un fapt stabilit pe cât poate știința să pretindă (de la o teorie) – este absolut fundamentală pentru o înțelegere corectă a vieții umane și a naturii vieții în această lume. Ea este de o semnificație practică imensă, cu atât mai mult cu cât constituie mijlocul prin care putem înțelege importanța mutațiilor în organismele bolnave și oferă promisiunea de a realiza o varietate mai mare de produse alimentare.

 

Teoriei evoluției i se opun (sub forma promovării teoriei creaționiste, n.tr.) doar unele grupuri religioase marginale, sprijinite cu resurse financiare imense provenite de la secte religioase fundamentaliste din Statele Unite.

 

România este o parte a Consiliului Europei, și ca atare doresc să vă atrag atenția asupra rezoluției adoptate de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în luna octombrie a anului trecut – dupǎ, desigur, data la care România și-a modificat programa. Rezoluția nr. 1580/2007 despre “Pericolele creaționismului în educație” menționează în parte:

 

“15. Predarea tuturor fenomenelor privind evoluția ca o teorie științifică fundamentală este, prin urmare, crucială pentru viitorul societăților și democrațiilor noastre. Din acest motiv, ea [teoria evoluției, n.tr.] trebuie să ocupe o poziție centrală în programele școlare, și îndeosebi în cele științifice – atât timp cât, ca orice altă teorie, va rezista în fața examinării științifice exhaustive. (...)

19. Prin urmare, Adunarea Parlamentată îndeamnă statele membre și, în special, autoritățile lor educaționale:

19.5 să promoveze predarea evoluției ca teorie științifică fundamentală în programele școlare.”

 

Eliminarea evoluției din programă este periculoasă într-un dublu sens, deoarece înțelegem că la orele de educație religioasă copiii învață relatarea biblică a creației și aceasta este prezentată uneori ca un adevăr literal, astfel încât evoluția este implicit sau explicit condamnată ca eronată. Este șocant să aflăm că, potrivit unui studiu recent comandat de guvernul dvs, doar 14% dintre elevii români acceptă evoluția ca pe o teorie corectă.

 

Dorim, de asemenea, să vă îndemnăm să restabiliți în programa de filosofie din licee studiul religiei și al punctelor de vedere critice față de aceasta, precum și alternative la ea –  ceva asemănător cu vechea secțiune din programă despre Dumnezeu. O asemenea predare mai echilibrată a punctelor de vedere este susținută de instrucțiunile din ghidul “Toledo” despre predarea religiei în școlile publice, publicate recent de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

 

Acestea sunt prezentate într-o carte (“Principiile directoare de la Toledo despre Religii și Credințe în Școlile Publice”) care este disponibilă online la http://www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en.pdf (Copii în format electronic pot fi comandate gratuit la http://www.osce.org/item/28314.html). Am mai recomanda o publicație a Consiliului Europei “Diversitatea religioasă și educația interculturală: o carte de referință pentru școli” (2007), care poate fi comandată în engleză la adresa:

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2191 sau în franceză la adresa:

http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2191 

 

Instrucțiunile OSCE de la Toledo se bazează pe considerații privind drepturile ființei umane și au fost formulate dupǎ consultări cu un grup de experți în drepturile ființei umane și în educație. Ele au fost primite cu căldură la o întâlnire (la care am asistat) în timpul Reuniunii Anuale a OSCE privind Implementarea Dimensiunii Umane care a avut loc la Varșovia, în septembrie anul trecut.

 

Ceea ce sugerează aceste instrucțiuni (și atașez la această scrisoare electronică concluziile, recomandările lor și – cel mai important – zece principii de bază) este că predarea trebuie să respecte autonomia copilului ținând cont de relativa lui imaturitate, fără să caute așadar să impună vreo credință particulară, ci să deschidă mințile tinerilor către un spectru de viziuni despre lume pe care omenirea le-a descoperit – incluzând nu doar credințe etice religioase, ci și viziuni etice nereligioase precum umanismul.

 

Sper că veți considera utile aceste sugestii

 

Al dumneavoastră,

 

David Pollack

 

Președinte al Federației Umaniste Europene

Campus de la Plaine, ULB-CP 237

Avenue Arnaud Fraiteur

B-1050 Brussels

Belgia

www.humanism.be

 

INSTRUCȚIUNILE “TOLEDO” DESPRE RELIGIE

 

Concluzii și recomandări

 

Predarea cunoștințelor despre religie și credințe poate fi adaptată luând în considerare nevoile unor tradiții și sisteme naționale și locale diferite. Principiile Directoare de la Toledo se bazează pe următoarele concluzii generale care sunt sprijinite de un consens din ce în ce mai amplu printre avocați și educatori și care trebuie să fie luate în considerare de către toate statele participante la OSCE atunci când elaborează prgrame pentru predarea cunoștințelor despre religie și credințe.

 

Concluzii

 

· Cunoștințele despre religii și credințe pot reîntări aprecierea în privința importanței respectului pentru dreptul tuturor la libertatea de religie sau credință, să stimuleze cetățenia democratică, să promoveze înțelegerea diversității sociale și, în același timp, să amplifice coeziunea socială.

 

· Cunoașterea despre religii și credințe are potențialul valoros de a reduce conflictele care se bazează pe lipsa de înțelegere pentru credințele altora si de a încuraja respectul pentru drepturile lor.

 

· Cunoașterea despre religii și credințe este o parte esențială a unei educații de calitate. Ea este necesară pentru a înțelege o mare parte a istoriei, literaturii și artei, putând fi de folos în lărgirea orizontului cultural al omului și în aprofundarea înțelegerii complexității trecutului și viitorului.

 

· Predarea despre religii și credințe este cu atât mai eficientă cu cât este combinată cu eforturile de a insufla respect pentru drepturile celorlalți, chiar și în prezența dezacordului despre religii și credințe. Dreptul la libertatea religioasă sau a credinței este un drept universal ce implică obligația de apăra drepturile celorlalți, inclusiv respectul pentru demnitatea tuturor ființelor umane.

 

· Credințele personale ale unui individ  - fie ele religioase sau nereligioase – nu oferă suficiente motive pentru a exclude acea persoană de la predarea învățăturilor despre religii și credințe. Cele mai importante considerații în această privință se referă la expertiza profesională, precum și la atitudini fundamentale sau angajamentul față de drepturile ființei umane în general și libertatea religiei sau a credinței în particular.

 

· Adaptările rezonabile ale politicilor ca răspuns la nevoi religioase diferite pot fi pretinse pentru a evita violarea dreptului la libertatea de religie sau de credință. Chiar și când aceasta nu li se pretinde în mod strict (prin lege), asemenea adaptări precum și flexibilitatea contribuie la construirea unui climat de toleranță și respect reciproc.

 

· Atunci când cursurile obligatorii ce presupun predarea cunoștințelor despre religii și credințe sunt îndeajuns de neutre și obiective, obligativitatea participării la asemenea cursuri nu violează libertatea de exprimare și credință (deși statele sunt libere să permită opționalitatea sau facultativitatea în asemenea privințe).

 

Recomandări

 

Se recomandă ca statele participante la OSCE:

 

· Să promoveze Principiile Directoare de la Toledo printre profesori, directori și administratori de școli, asociații de studenți, organizații de părinți, factori responsabili cu politica educațională, și ca toate părțile să fie co-interesate în predarea de cunoștințe despre religii și credințe, bazându-se pe aceste principii atunci când asemenea predare este dezvoltată sau implementată.

 

· Să aplice, atunci când dezvoltă și implementează aceste programe, standardele relevante și recomandările organizațiilor internaționale, inclusive angajamentele OSCE precum și recomandările Adunării Parlamentare a Consilului Europei: 1202 [1993] - “Despre toleranța religioasă într-o societate democratică”, 1396 [1999] – “Despre religie și democrație” și 1720 [2005] – “Despre educație și religie”.

 

· Să evalueze programele existente pentru școlile publice, care se referă la predarea de cunoștințe despre religii și credințe, în scopul de a determina dacă ele promovează respectul pentru drepturile la libertatea de religie, precum și dacă ele sunt imparțiale, echilibrate, cuprinzătoare, potrivite vârstei, libere de prejudecăți și adecvate standardelor profesionale.

 

· Să stabilească procesul ce conduce la dezvoltarea programei de predare a cunoștințelor despre religie și credințe, pentru a fi siguri că acest proces este sensibil la nevoile diferitelor comunități de credință și religie și că toate persoanele interesate au ocazia de a-și face auzită vocea.

 

· Să examineze în ce măsură instituțiile de educare a profesorilor sunt capabile să ofere educația profesională pentru predarea cunoștințelor despre religii și credințe într-un mod care promovează respectul pentru drepturile omului și, în particular, pentru libertatea de religie sau credință.

 

· Să determine în ce măsură instituțiile care pergătesc profesorii furnizează o cunoaștere suficientă a chestiunilor legate de drepturile omului, o înțelegere a diversității punctelor de vedere religioase și nereligioase din societate, însușirea aprofundată a diferitelor metodologii educaționale (cu atenție specială la acelea bazate pe abordările interculturale) și înțelegerea semnificativă a modurilor în care putem preda despre religii și credințe într-un mod profesional, imparțial și respectuos.

 

· Să faciliteze organizarea de acțiuni ce îi pot ajuta pe autorii, editorii și publiciștii ce editează manuale despre religii, astfel încât ele să poată respecta cât mai mult principiile directoare de la Toledo.

 

· Să profite de expertiza Consiliului Consultativ despre Libertatea de religie și credință al OSCE/ODIHR, atunci când dezvoltă sau implementează programa pentru predarea despre religii și credințe, sau când stabilesc și evaluează instituții auxiliare de pregătire pentru profesori.

 

Bazate fiind pe concluziile și recomandările finale, au fost identificate și propuse atenției statelor participante la OSCE următoarele principii de bază pentru promovarea predării despre religii și credințe în școli

 

Principii directoare de bază

 

Oricând predarea cunoștințelor despre religie și credințe în școlile publice este oferită în statele participante la OSCE, trebuie luate în considerare următoarele principii directoare:

 

· Predarea cunoștințelor despre religii și credințe trebuie să fie furnizată în moduri care sunt corecte, adecvate și bazate pe studii temeinice. Studenții trebuie să învețe despre religii și credințe într-un mediu care este respectuos față de drepturile omului, libertățile fundamentale și valorile civice.

 

· Cei care predau cunoștințe despre religii și credințe trebuie să aibă obligația că vor promova libertatea religioasă ce contribuie la un mediu și practici educaționale ce promovează protecția drepturilor celorlalți într-un spirit de respect reciproc și înțelegere printre membrii comunității școlare.

 

· Predarea cunoștințelor despre religii și credințe este o responsabilitate majoră a școlilor, însă maniera în care această învățătură se desfășoară nu trebuie să compromită ori să ignore rolul familiilor și al organizațiilor religioase sau de credință în transmiterea valorilor către generațiile următoare.

 

· Trebuie întreprinse eforturi pentru stabilirea de comisii consultative la diferite nivele ce adoptă o abordare cuprinzătoare în implicarea părților interesate în pregătirea și implementarea programelor și în educarea profesorilor.

 

· Atunci când o programă obligatorie ce implică predarea de cunoștințe despre religii și credințe nu este sufficient de obiectivă, trebuie întreprinse eforturi pentru a o revizui și a o face cât mai echilibrată și imparțială, dar atunci când aceasta nu este posibil, sau nu poate fi făcut pe loc, recunoașterea drepturilor de neparticipare poate fi o soluție satisfăcătoare pentru părinți și elevi, cu condiția ca procedurile de neparticipare să fie structurate într-un mod sensibil și nediscriminatoriu.

 

· Cei care predau despre religie și credințe trebuie să fie educați în mod adecvat să poată face acest lucru. Profesorii de acest fel trebuie să dețină cunoașterea, atitudinea și abilitățile necesare pentru predarea cunoștințelor despre religie și credințe, într-un mod corect și echilibrat. Profesorii au nevoie nu numai de competență profesională, dar și de abilitățile pedagogice necesare astfel încât să poată interacționa cu elevii și să îi ajute pe aceștia să interacționeze între ei într-un mod respectuos și sensibil.

 

· Pregătirea de programe, manuale și materiale educaționale pentru predarea cunoștințelor despre religii trebuie să ia în considerare vederi religioase și nereligioase într-un mod cuprinzător, corect și respectuos. Trebuie atenție la evitarea materialelor inadecvate sau primejdioase, mai ales când acestea pot întări stereotipuri negative.

 

· Programele trebuie elaborate conform cu standarde profesionale recunoscute pentru a asigura o abordare echilibrată în studiul despre religii și credințe. Dezvoltarea și implementarea de programe trebuie să mai includă proceduri deschise și corecte ce oferă tuturor părților interesate oportunitatea adecvată pentru oferirea de comentarii și sugestii.

 

· Programa de calitate în domeniul predării despre religii și credințe nu poate decât să contribuie efectiv la punerea în practică a scopurilor educaționale ale Principiilor Directoare Toledo, dacă profesorii sunt educați profesional să folosească programa și să primească o educație continuă pentru dezvoltarea cunoașterii și competenței lor despre acest domeniu. Orice pregătire educațională de bază a profesorilor trebuie să fie elaborată și dezvoltată conform principiilor democratice și ale drepturilor ființei umane, incluzând înțelegerea diversității culturale și religioase din societate.

 

· Programele privind pe predarea despre religii și credințe trebuie să acorde atenție dezvoltărilor istorice și contemporane referitoare la religie și credințe, reflectând problematici globale și locale. Ele trebuie să fie sensibile la diferite manifestări locale ale pluralității religioase și seculare, găsite în școli și în comunitățile pe care acestea le servesc. Sensibilități de acest tip vor veni în întâmpinarea preocupărilor studenților, părinților și altor părți interesate în educație.DOCUMENTE:
Descarca documentul Letter from European Humanist Federation to Mr Cristian Adomnitei.doc... Dimensiune fisier: 49,50 KB

<< Înapoi