Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactComunicat de presă
24 martie 2008

MECT induce în eroare opina publică în privința teoriei evoluției și a abordărilor filosofice critice față de religie

 

“Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠constată cu stupoare că Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința eliminării din programă a teoriei evoluției și a abordărilor filosofice asupra religiei. Declarațiile recente date agenției de presă Mediafax de către Mihaela Suciu, purtătoarea de cuvânt a MECT, afectează grav credibilitatea acestei instituții. Cerem demisia persoanelor din minister responsabile cu formularea răspunsului MECT.

După cum am semnalat, teoria evoluției a fost eliminată din programa de biologie de clasele a XI-a sau a XII-a (în funcție de profilul liceului) iar din programa de filosofie de clasa a XII-a a fost eliminat capitolul „Dumnezeu” (care permitea elevilor familiarizarea atât cu opinii filosofice de inspirație religioasă, cât și cu opinii critice față de religie). Detalii se pot găsi pe http://www.humanism.ro/articles.php?page=62&article=225 , unde sunt postate și programele vechi și noi de biologie pentru a constata diferențele.

          Reamintim faptul că Rezoluția nr. 1580/2007 a Consiliului Europei, numit㠄Pericolele creaționismului în educație” prevede, printre altele, că:

„15. Predarea tuturor fenomenelor privind evoluția ca o teorie științifică fundamentală este, prin urmare, crucială pentru viitorul societăților și democrațiilor noastre. Din acest motiv, ea [teoria evoluției, n.tr.] trebuie să aibă o poziție centrală în programele didactice, și îndeosebi în cele științifice – atât timp cât, ca orice altă teorie, va rezista în fața examinării științifice exhaustive. (...)

19. Prin urmare, Adunarea Parlamentară îndeamnă statele membre și, mai ales, autoritățile lor educaționale:

 19.5 să promoveze predarea evoluției ca teorie științifică fundamentală în programele școlare.”

Textul complet al Rezoluției poate fi găsit la:

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/ERES1580.htm 

MECT nu numai că nu manifestă o minimă disponibilitate pentru reintroducerea celor două teme în programa de biologie, respectiv filosofie, ci refuză până și recunoașterea faptului  că absența lor reprezintă o problemă. Protestăm împotriva faptului că MECT a ales să manifeste o astfel de atitudine și să ofere publicului minciuni pe care le vom devoala în cele ce urmează.

 

I. Eliminarea teoriei evoluției din programa de biologie.

 

          Conform Mediafax, „Mihaela Suciu a precizat că teoria evoluționistă a fost studiată ca temă distinctă până în anul școlar 2006-2007, în clasa a XII-a. Ea a adăugat că în urma reformei curriculare pentru învățământul liceal, teoria a fost integrată în capitole din biologie studiate în clasele a IX-a, a X-a și a XII-a”. Tot domnia sa afirmă c㠓În urma reformei curriculare pentru învățământul liceal, programele școlare de biologie, aprobate în 2006, au fost elaborate în spiritul evoluționismului, respectându-se legile și principiile acestuia.” Declarația completă poate fi găsită la: http://www.mediafax.ro/social/mect-evolutionismul-este-integrat-in-programa-de-biologie-de-la-liceu.html ?1688;2455598

            Din prima frază reiese că MECT recunoaște faptul că teoria a fost eliminată din programă. Următoarele fraze sunt însă de natură să mistifice lucrurile și să inducă în eroare opinia publică.

Logica afirmației MECT este că printr-o „reformă curicular㔠teoria evoluției ar fi fost integrată în programele de a IX-a, a X-a și a XII-a. Nu a existat însă nici o reformă care să merite acest nume. Eliminarea din programă a uneia dintre cele mai importante și influente teorii științifice din ultimii 150 de ani nu poate fi numit㠄reformă”. Afirmația că evoluționismul ar fi fost integrat în aceste programe repezintă o falsificare a lucrurilor. Programele pentru clasele a IX-a și a X-a au rămas neschimbate din anul 2004. Din programa pentru clasa a XII-a, secțiunea numit㠄Istoria vieții”, care cuprindea și o prezentare pe larg a teoriei evoluției (inclusiv a evoluției omului), a fost pur și simplu eliminată prin Ordinul nr. 5959/22.12.2006 (Anexa 2) semnat de fostul ministru al educației și cercetării, Mihail Hărdău.

Programa de clasa a noua a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării si tineretului nr. 3458 / 09.03.2004 (Anexa2). Printre cele 30 de conținuturi ale programei de clasa a IX-a există doar o referire în treacăt, într-un singur conținut, la „evoluție de la simplu la complex (celule: procariote, eucariote)”. Această referire nu înseamnă nici pe departe o prezentare a teoriei evoluției.

Programa de clasa a X-a în vigoare a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4598 / 31.08.2004 ( Anexa nr. 2). În această programă, printre cele 51 de conținuturi ale programei găsim unul singur care face o mențiune la „evoluție de la simplu la complex, relație organism – mediu”. Nici acest lucru nu reprezintă însă o prezentare propriu-zisă a teoriei evoluției.

          În clasa a XI-a sau a XII-a (în funcție de profilul liceului), conform tabelului orientativ de conținuturi, tematica numit㠄Istoria vieții” era dedicată prezentării exhaustive a teoriei evoluției, inclusiv a evoluției omului, și reprezenta 15% din programele aprobate cu Ordin al Ministrului educației naționale nr. 4923 din 18.10.2000 și modificate prin Ordin al Ministrului educației și cercetării nr. 3915 din 31.05.2001, după cum se vede mai jos:

Istoria vieții:

a)    Prezentarea generală a teoriilor clasice și moderne privind originea și evoluția vieții

b)    Generalități privind organismele primitive

c)     Dovezi ale evoluției (paleontologie, anatomie comparată, embriologie comparată, biochimie comparată)

d)    Evoluția omului

e)     Mecanismele speciației

·       selecția

·       factori determinanți și tipuri de selecție

·       speciația intra și interspecifică

De asemenea, acolo unde programa veche detaliază competențele și conținuturile programei se poate vedea că numeroase dintre acestea au legătură cu prezentarea evoluționismului (inclusiv prin explicarea mutațiilor), ele fiind însă complet eliminate din noua curiculă. Însă noțiunea de „evoluție prin selecție natural㔠este esențială. Fără aceasta dispare coloana vertebrală a biologiei.

Dintre cele 5 teme mari ale programei, în patru erau referiri consistente și prezentări pe larg ale teoriei evoluției, în funcție de direcția de studiu. Iată câteva extrase din programa veche de biologie:

 

1. Recunoașterea și definirea unor termeni, concepte, legi și principii specifice științelor biologice

Competențe specifice:

1.2 Identificarea principalelor etape ale evoluției lumii vii;

Conținuturi:

-        istoria vieții: prezentare generală a teoriilor privind originea vieții; dovezi ale evoluției, evoluția speciei umane, mecanismele speciației;

-        teoria sistemică și nivelurile de organizare a lumii vii – generalități (...)

 

3. Modelarea unor fenomene și procese biologice în scopul demonstrării principiilor fundamentale ale lumii vii

Competențe specifice:

3.2 Alcătuirea unor scheme ale evoluției lumii vii.

Conținuturi:

-        dovezi ale evoluției, evoluția speciei umane, mecanismele speciației. (...)

 

4. Explicarea unor procese și fenomene biologice, utilizând corect termeni, concepte și principii specifice biologiei

Competențe specifice:

4.2 Explicarea funcțiilor materialului genetic, a ecosistemului și a evoluției lumii vii folosind o terminologie științifică adecvată;

4.3 Evaluarea calitativă și cantitativă a variațiilor materialului genetic și ecosistemelor;

Conținuturi:

-        organizarea ecosistemului;

-        acizi nucleici – funcție, sinteza proteică, reglajul genetic;

-        generalități privind organismele primitive

-        teorii privind evoluția, dovezi ale evoluției;

-        mecanismele speciației;

-        evoluția speciei umane;

-        evoluția ecosistemelor; (...)

 

5. Transferarea și aplicarea cunoștințelor din domeniul biologiei în contexte variate

Competențe specifice:

5.1 Analiza unor mecanisme de reglaj la nivel celular și de ecosistem;

5.2 Aplicarea cunoștințelor de genetică pentru explicarea și prevenirea efectelor factorilor cu potențial mutagen asupra organismului uman.

5.3 Explicarea evoluției lumii vii ca efect al variațiilor factorilor de mediu și a materialului genetic

Conținuturi:

-        sinteza proteică;

-        reglajul genetic;

-        mecanismul speciației;

-        evoluția ecosistemului;

-        autoreglarea ecosistemelor;

-        variații cantitative și calitative ale materialului genetic;

-        factori cu potențial mutagen;

-        mutații;

-        ingineria genetică (generalități);

-        dovezi ale evoluției

-     evoluția speciei umane

         

O altă afirmație falsificatoare a purtătoarei de cuvânt a MECT este aceea că în programa nouă de clasa a XII-a ar exista o secțiune numită: "Organizarea materialului genetic: Genomica comparativă - stabilirea relațiilor evolutive existente între diferitele grupe de organisme". O astfel de secțiune pur și simplu este de negăsit în programă. Chiar dacă ar fi fost inclusă, ea oricum ar fi avut prea puțin legătură cu teoria evoluției propriu-zisă și cu fondul problemei ridicate de asociația noastră.

          Singurul lucru care are oarecum legătură cu ceea ce afirmă Mihaela Suciu, este un conținut din programă intitulat “Organizarea materialului genetic: virusuri, procariote si eucariote; Genomica (genomica structurală: obiect de studiu, metode si tehnici - PCR, importanță )”. Dar nici aici nu este vorba de o prezentare pe larg a teoriei evoluției speciilor sau a omului.

Adresăm felicitări acelor autori care (deși programa nu prevedea această temă) au ținut totuși să includă o prezentare a teoriei evoluției în manualele realizate conform noilor programe. Din investigațiile noastre un singur manual de biologie de clasa a XII-a, dintre cele trei avizate de MECT, face o prezentare pe larg a teoriei evoluției. Celelalte două manuale de biologie conforme cu noua programă fie menționează în treacăt teoria, fie nu o prezintă deloc.  

          Faptul că teoria evoluției lipsește din programă face ca studierea acesteia să rămână o decizie a profesorilor de biologie. Îi încurajăm pe profesori să aloce măcar două - trei ore de studiu acestei teorii fundamentale conform cu vechea programă de biologie și cu acele manuale, mai vechi sau mai noi, care au inclusă o prezentare exhaustivă a teoriei.

          Însă problema eliminării din programă a teoriei evoluției rămâne deosebit de gravă, indiferent de „explicațiile” ministerului. Faptul că MECT nu își asumă responsabilitatea și încearcă să se apere făcând apel la acei autori de manuale care au făcut abstracție de prevederile programei și au inclus totuși teoria evoluției, face parte din aceeași operă de falsificare a realității.

         

          II. Eliminarea temei „Dumnezeu” din programa de filosofie.

 

          MECT a afirmat, de asemenea falsificând realitatea,  că tema „Dumnezeu” „este parte integrantă în ansamblul problematicilor studiate” în celelalte capitole din programa de filosofie. Purtătoarea de cuvânt Mihaela Suciu a subliniat că atât pentru teoria evoluției cât și pentru tema „Dumnezeu” „nu trebuie capitole distincte”.

          Declarația completă a domniei sale se poate găsi la: http://www.gardianul.ro/2008/03/20/societate-c12/elevii_vor_sa_studieze_filozofia_religiei-s111042.html

Tema „Dumnezeu” nu se mai studiază deloc în noua programă de filosofie aprobată prin Ordinul ministrului educației si cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 (ANEXA 2). Programa actuală conține acum doar 5 teme mari (față de 9 teme în programa anterioară), fiecare cu câteva subteme: Omul (Problematica naturii umane, Sensul vieții), Morala (Bine și rău, Teorii morale, Probleme de etică aplicată), Politica (Libertate și responsabilitate social-politică, Egalitate și dreptate, Teorii politice moderne și contemporane, Idealul democratic. Drepturile omului), Cunoașterea (Problema întemeierii cunoașterii, Forme de cunoaștere și tipuri de adevăr, Adevăr și eroare), Filosofia (Filosofie și viață).

          Unele subteme sunt compatibile, la modul teoretic, cu textele filosofice conținute odinioară în capitolul „Dumnezeu”. În realitate însă, pe de o parte textele respective nu mai sunt studiate, iar pe de alta, pentru o analiză coerentă a unor puncte de vedere diferite față de religie sau a argumentelor pro și contra existenței lui Dumnezeu este absolut necesară prezentarea tuturor acestora într-un singur capitol. A strecura sporadic la alte teme din programa de filosofie câte un text cu referire la religie, așa cum sugerează MECT că s-ar întâmpla astăzi, este mult prea puțin și nu oferă șansa unei reflecții și confruntări reale de idei pe tema „Dumnezeu”.  

         

          Asociația „Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠își menține cererile din comunicatele anterioare către MECT, și insistă ca MECT:

 

1. Să reintroducă de urgență, încă din anul școlar în curs, teoria evoluției în programa de biologie de liceu.

2. Să reintroducă în programa de filosofie de liceu încă din anul școlar în curs, tema “Dumnezeu” așa cum figura ea în vechea programă care permitea tinerilor români familiarizarea cu perspective atât religioase, cât și critice față de religie.

3. Pentru a echilibra situația în raport cu predarea confesională a religiei cerem ca MECT să introducă o prezentare într-o formă accesibilă elevilor a teoriei evoluției în învățământul primar și cel gimnazial începând cu anul școlar 2008-2009.  

Dată fiind evoluția situației, adăugăm o nouă cerere:

4. Demisia persoanei sau a persoanelor responsabile cu formularea răspunsului MECT menționat mai sus, de natură să inducă în eroare opinia publică, exprimat de purtătoarea de cuvânt, Mihaela Suciu.

 

 

Remus Cernea

Director executiv

Solidaritatea pentru libertatea de conștiință

www.humanism.ro

0727.583.594


<< Înapoi