Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactLuni, 31 martie, ora 9.00, Judecătoria Sectorului 5

Un nou termen în procesul privind Catedrala Mântuirii Neamului

Luni, 31 martie 2008, ora 9.00, la Judecătoria Sectorului 5, va avea loc o a doua înfățișare în procesul demarat de “Solidaritatea pentru libertatea de conștiinț㔠în privința Catedralei Mântuirii Neamului.

            În acest proces cerem constatarea nulității absolute a actului numit “Protocol privind predarea – preluarea terenului atribuit Patriarhiei Române pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului” semnat de Camera Deputaților și Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române în data de 13 februarie 2006.

            Printre motivele de nulitate absolută a actului pe care îl contestăm se numără:

 

1. Acest Protocol a fost emis în baza Ordonanței de Urgență nr. 19/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2005, care sunt NECONSTITUȚIONALE, încălcând art. 115 alin. 4 din Constituția României care prevede că: “Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.”

Însă, în preambulul său OUG nu precizează și nici nu explică, potrivit cu principiile stabilite în practica Curții Constituționale, în ce constau acele „situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”).

 

2. Se încalcă art. 136 alin. 2 din Constituția României care prevede că: “Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”.

            Termenul de “lege” din Constituție trebuie sa fie înțeles ca referindu-se numai la legi, ca acte normative adoptat de Parlament, iar nu și la ordonanțe. Prin urmare, dispunerea de un bun aflat în proprietatea publică a statului printr-o ordonanță de urgență, iar nu prin “lege” sau printr-o altă modalitate permisă de Constituție sau de lege încalcă prevederile art. 136 alin. 2 din Constituția României. (1)

 

3. Se încalcă Art. 136 alin. 4 din Constituția României, care prevede că: “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică”.

Așadar terenul proprietate publică de 11 ha, în valoare de peste 200 milioane de euro, nu poate fi acordat gratuit în proprietate nimănui. El poate fi doar retrocedat proprietarilor de drept, dar nu dat altcuiva în proprietate în mod gratuit. 

Biserica Ortodoxa Romana nu este nici o regie autonomă, nici o instituție de stat. Iar statutul de utilitate publică a fost acordat BOR abia în decembrie 2006 o data cu  promulgarea legii cultelor nr. 489/2006.

În plus Constituția vorbește de folosință gratuită, nu de dare a unui bun public în proprietatea altcuiva. Or, prin OUG nr. 19/2005 terenul nu a fost dat în folosință gratuită, ci în mod ilegal, în proprietatea Patriarhiei BOR.

Chiar dacă BOR are acum statut de utilitate publică nu poate primi gratuit un teren al statului în proprietate pentru că proprietatea publică este inalienabilă, neputând fi deci înstrăinată în acest mod, ci doar concesionată sau închiriată.

 

4. OUG 19/2005 intră în conflict cu Art.1 alin. 3 din Legea nr. 137/2000 dispune imperativ ca „schimbarea regimului juridic al terenului prevăzut la alin. (1) se poate dispune numai prin lege”.

O ordonanță de urgență, oricum am privi lucrurile nu este o ‚‚lege’’, asa cum este aceasta definită de legislația în vigoare și doctrină. Pe cale de consecință, în opinia noastră, deoarece intră în conflict cu prevederile art. 1 alin. 3 din Legea nr. 137/2000, prevederile O.U.G. nr. 19/2005 nu pot fi puse in aplicare, nefiind posibil a se stabili care din cele doua texte legale are întâietate.

 

5. Protocolul este lipsit de aprobarea reprezentanților M.Ap.N., S.R.I. și S.T.S, pe terenul care face obiectul acestui act aflându-se instalații specifice aparținând celor trei instituții.

Deși la finalul actului sunt menționate ca făcând parte dintre instituțiile care ar trebui să semneze Protocolul, semnăturile acestora lipsesc.

 

6. Imposibilitatea înstrăinării terenului față de existența revendicărilor din partea foștilor proprietari, ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. 2 și 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia coroborate cu art. 4 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Potrivit art. 6 alin. 2 si 3 din Legea nr. 213/1998, „bunurile aflate în proprietatea publica a statului, însușite de către stat în absența unui titlul valabil, pot fi revendicate de către foștii proprietari sau succesorii acestora, caz în care instanța trebuie să decidă asupra naturii titlului”.

 

            7. Depășirea termenului limită până la care ar fi putut fi încheiat “Protocolul privind predarea – preluarea terenului atribuit Patriarhiei Române pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului” semnat de Camera Deputaților și Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.

OUG 19/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 234 din 21 martie 2005 și aprobată cu modificări prin legea nr. 261/2005 publicată în Monitorul Oficial din 10 octombrie 2005.

La Art. 2 alin. 3 din OUG se prevede c㠓predarea – preluarea terenului se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Însă Protocolul a fost semnat abia pe data de 13 februarie 2006 la peste 120 de zile față de data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 261/2005, așadar cu peste 90 de zile peste termenul limită prevăzut de OUG.

 

            Timp de trei legislaturi (1996 – 2000, 2000 - 2004 și 2004 – 2008) Patriarhia BOR a cerut și a obținut formal sprijinul clasei politice pentru acest proiect. Totul a fost însă ilegal și inutil. Astfel că a fost perpetuat cercul vicios prin care politicienii, în mod populist, au susținut Catedrala Mântuirii Neamului dar s-au văzut siliți să încalce grav legea pentru a satisface cererile Patriarhiei BOR.

Singura cale legală și morală de a construi totuși această catedrală este ca Patriarhia BOR să accepte principiile statului de drept și să renunțe la încercarea de a se folosi de stat pentru a obține astfel de privilegii. Firesc ar fi să inițieze o campanie de strângere de fonduri (fără însă nici un sprijin din partea statului), să cumpăre apoi un teren și să ridice respectivul ansamblu arhitectural.

În caz contrar, momentul începerii construcției se va amâna la infinit.   

 

Alte referințe pe această temă:

Scrisoare deschisă către Camera Deputaților (2005)

http://www.humanism.ro/articles.php?page=62&article=159

 

Scrisoare deschisă către Președintele Traian Băsescu (2005)

http://www.humanism.ro/articles.php?page=62&article=160

 

LEGE nr.137 din 24 iulie 2000
privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=23762 

 

Mai jos sunt atașate în format pdf OUG 19/2005 și Legea nr. 265/2005 privind Catedrala Mântuirii Neamului.

 

 

Remus Cernea

Director executiv

Solidaritatea pentru libertatea de conștiință

www.humanism.ro

0727.583.5941. O motivare detaliată, extinsă, a acestei excepții de neconstituționalitate va fi facută și susținută in fața Curții Constituționale, în fața căreia trebuie să fie declinată judecarea acestei excepții.

 DOCUMENTE:
Descarca documentul Legea catedralei - leg_pl157_05.pdf... Dimensiune fisier: 117,05 KB
Descarca documentul Ordonanta de Urgenta nr 19 din 2005.pdf... Dimensiune fisier: 131,00 KB

<< Înapoi