Prima pagină Contact Harta site

Solidaritatea pentru libertatea de constiinţă

Asociație
Rapoarte
Știri
Video
Acțiuni
Revista presei
Campania 'Salvați Parcul Carol'
Articole
Studii
Documente
Despre umanism și secularitate
Legislație
Filosofie
Organizații umaniste și seculare
Sprijina Solidaritatea
Arhiva
ContactCătre Parlamentul European: Drepturile animalelor-educație-drepturile copilului
6 martie 2009

DA TRADIȚIEI, NU SUFERINȚEI

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului European
 

Asociația SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONȘTIINȚĂ a fost înființată în scopul promovării respectului față de persoana umană și a mediului în care trăiește și în scopul promovării, în mod special, a libertății de conștiinț㠖  ca drept fundamental al ființei umane.

 

Asociația, sau membri ai acesteia, au inițiat, au derulat și au participat la proiecte și acțiuni de promovare și respectare a drepturilor animalelor, la numeroase acțiuni pentru promovarea și respectarea drepturilor copiilor, unele în parteneriat cu instituții/autorități publice, altele pentru sesizarea problemelor generate de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților publice.

De asemenea, unele dintre activitățile Asociației, inclusiv în instanțele de judecată, afirmând necesitatea de a proteja, de a conserva și de a îmbunătăți starea mediului și de a asigura dezvoltarea durabilă și protecția mediului, au fost prezentate în 13-15.03.2008 la Bruxelles, în fața reprezentantei Comisarului pentru Mediu din cadrul Comisiei Europene.

 

Protecția bunăstării animalelor în momentul sacrificării sau uciderii, ori în timpul proceselor conexe este reglementată prin Directiva 93/119/CE din 1993. În prezent, statele membre ale Uniunii Europene aplică dispozițiile din această directivă, iar în România sunt incidente acte normative precum Ordinul 425/2002 al Ministrului Agriculturii, Legea 205/2004 privind protecția animalelor și Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii.

Deoarece dispozițiile U.E. existente din 1993 sunt sub forma unei directive și sunt considerate inadecvate, nereușind să asigure o abordare uniformă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European i s-a solicitat  elaborarea unui proiect de regulament care să determine o aplicare uniformă și simultană, evitând sarcinile administrative și diferențele cauzate de transpunerile naționale.

 

         În România, dispozițiile europene și ale legislației naționale cu privire la asomarea animalelor înainte de a fi ucise nu au fost aplicate, iar solicitările Comisiei Europene, adresate statului român de a întocmi un plan de acțiune pe o perioada de trei ani, care sa aibă ca rezultat îmbunătățirea situației, au rămas fără rezultat.

         Din informațiile pe care le deținem, reprezentanții României au purtat discuții cu oficialii Comisiei Europene încă din decembrie 2007, pentrua obține o derogare, astfel încât țăranii să poată sacrifica animalele pentru consum, înainte de sărbătorile de Crăciun și Paște, fără asomare, pentru o perioadă de 3 ani, iar Comisia a acceptat să discute pe tema derogării doar după ce România va elabora un program de educare a populației în legătură cu normele europene legate de bunăstarea animalelor.

Guvernului României i s-a solicitat, astfel, să emită o hotărâre de legiferare a derogării, care ar fi trebuit să intre în vigoare înaintea sărbătorilor de Paște. Cum A.N.S.V.S.A., instituție guvernamentală, nu a întocmit programul de informare a românilor, această derogare nu s-a putut implementa.

 

La sfârșitul lunii ianuarie 2009, mass-media din România au făcut referire la declarațiile europarlamentarilor români Dumitriu Constantin și Petre Maria, care au afirmat că în ședința din ianuarie 2009, a Comisiei pentru Agricultură, au depus amendamente la proiectul de raport referitor la protecția animalelor în momentul uciderii, scopul fiind „de a păstra tradițiile românești de Crăciun și de Paște”, în condițiile în care în directivă și în actele normative din România, este reglementată asomarea înaintea sacrificării animalelor destinate consumului.

Astfel, europarlamentarii români au afirmat că au introdus o nouă excepție de la regula asomării, pe lângă cele propuse de raportorul Janusz Wojciechowski, solicitând sacrificarea animalelor fără asomare, pentru ”păstrarea tradițiilor sărbătorilor religioase de Crăciun și Paște”.

În plus, deși proiectul, incluzând excepțiile introduse de europarlamentarii români, va fi supus dezbaterii plenului Parlamentului European în luna aprilie, aceștia au fost prezentați în emisiuni de televiziune mergând în gospodăriile țăranilor, anunțându-i că nu vor mai trebui să-și asomeze animalele așa cum este reglementat prin norme europene și prin acte normative adoptate în România.

 

Prin prezenta, având în vedere că:

  •    limitarea suferinței animalelor pentru sacrificare ar trebui considerată o provocare culturală și morală importantă a civilizației europene, urmărind principiul conform căruia animalele sunt ființe sensibile, capabile să simtă durere și frică și nu pot fi tratate ca obiecte;
  •    într-o cultură europeană civilizată, nu putem rămâne indiferenți la suferința animalelor;
  •    protecția bunăstării animalelor în momentul sacrificării include principiul de bază conform căruia animalele ar trebui să fie asomate atunci când sunt
    ucise, limitându-se cât mai mult posibil suferința fizică și mentală a animalelor și încercându-se eliminarea cruzimii inutile;
    respectul omului față de animale este inseparabil de respectul reciproc al oamenilor,

Asociația vă roagă să respingeți propunerea europarlamentarilor români, ținând cont de următoarele considerente:

  •    sacrificarea animalelor fără asomare se face în moduri care produc suferințe fizice și psihice acestora, de multe ori animalul fiind imobilizat prin legare de picior și tras afară forțat din locul în care se adăpostește, trântit la pământ de cel puțin patru persoane din care două îl țin de picioare iar celelalte îl țin forțat de cap și se urcă pe corpul acestuia, una din persoane înfigându-i cuțitul și răsucindu-l de câteva ori în gât sau în inimă, iar apoi animalul este acoperit cu paie cărora li se dă foc sau este ars cu flacără cu gaz; nu puține sunt cazurile în care animalele își revin și se ridică, în scene și dureri groaznice, cu corpul arzând, urmând să le fie aplicate metode mult mai violente pentru a fi ucise; în marea majoritate a cazurilor, astfel de acte de cruzime au loc în prezența copiilor, constituind un abuz psihic și emoțional asupra acestora (în condițiile în care în momentul uciderii animalului respectiv toate celelalte animale din gospodărie amuțesc de groază și în condițiile în care emisiunile televizate care prezintă acte de cruzime față de animale sunt interzise copiilor); abuzul psihic și emoțional asupra copilului sunt condamnate și pedepsite prin prevederi internaționale și prin legislația națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  •    contrar celor afirmate în susținerea amendamentelor menționate, sacrificarea animalelor (în modalitățile descrise mai sus) nu are legătură cu libertatea de religie a persoanelor care comit astfel de fapte ce nu sunt scuzabile – și deci nici obiect de derogare – în numele niciunei libertăți; pentru astfel de situații reglementările europene cuprind deja derogări, prevăzute înDirectiva 92/119/CE din 1993, însă subliniem că s-a încercat în mod ilicit să se susțină și să se inducă ideea că uciderea animalelor pentru consum, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun sau Paște, ar face parte dintr-un ritual religios de sacrificare;
  •    sacrificarea animalelor (în modalitățile descrise mai sus) nu are legătură cu vreo tradiție românească (tradiția a perpetuat sacrificarea animalelor în anumite perioade ale anului, însă prin asomarea animalelor nu se solicită anularea tradiției, ci numai folosirea unor metode umane care, oricum, se cer îmbunătățite încontinuu – de altfel, propunerea Comisiei urmărește, de asemenea, să promoveze inovația în ceea ce privește metodele de asomare, sacrificare și ucidere a animalelor, ținându-se cont de cele mai înalte standarde umanitare).

 

Înțelegând din lucrările Comisiei că introducerea regulamentului urmărește în mod explicit reducerea suferinței animalelor sacrificate, considerăm că solicitarea europarlamentarilor români, de a se renunța la asomarea animalelor înainte de ucidere sau sacrificare, este, de fapt, o solicitare, adresată Parlamentului European, de a se accepta suferința inutilă a animalelor în momentul uciderii, solicitare inadmisibilă și contrară principiilor asumate și promovate deParlamentul European și de întreaga lume civilizată.

Considerând că problematica modului în care ne comportăm față de animale constituie o temă ce ține de dreptul la libertatea de conștiință, apreciem că acceptarea unei astfel de excepții de la asomare, constituie o piedică în educația și instruirea copiilor, care trebuie să conducă omul la observarea, înțelegerea și respectarea animalelor.

           De asemenea, solicităm ca în cazul în care se va aprecia că problema costurilor legate de asomarea animalelor ar putea fi un obstacol pentru punerea în aplicare a dispozițiilor regulamentului, să se prevadă posibilitatea unei contribuții financiare din partea UE sau a statelor care întâmpină astfel de probleme, pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții (recomandare prevăzută și în susținerile raportorului).       

         

Vă mulțumim!

Vă rog, Domnule Președinte, să primiți distinsele mele considerații,

 

Președinte al Colegiului de Coordonare

Emil Moise

<< Înapoi